Những câu nói bất hủ (49)

>> Những câu nói bất hủ (48)

  • Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị, nhà biên khảo nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Các bài giảng và triết lý sâu sắc của ông ảnh hưởng sâu sắc.
  • Những triết lý của ông tập trung vào bồi dưỡng đức hạnh của cá nhân và răn dạy con người bằng đạo đức “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” . Những triết lý này được mở rộng thành hệ thống triết học Khổng giáo mà sau này, các học thuyết khác ở Trung Hoa như Pháp Gia và Đạo Gia (Thời Hán). Ở Châu Âu, triết học Khổng giáo được Matteo Ricci đưa vào Châu Âu và ông cũng là người đầu tiên “La tinh hoá” tên của Khổng Tử thành “Confucius”. Cho đến thế hệ mai sau, Khổng giáo vẫn được xem là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới, đặc biệt là dân tộc Trung Quốc.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu