Những câu nói bất hủ (53)

Những câu nói bất hủ (52)

  • Sydney J. Harris là nhà báo người Mỹ của tờ Chicago Daily News và sau này là Chicago Sun-Times. Ông đã viết 11 cuốn sách và chuyên mục các ngày trong tuần của ông, “Nghiêm túc về cá nhân”, đã được đăng trên khoảng 200 tờ báo khắp Hoa Kỳ và Canada

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu